Då byggbranschen består utav otroligt många olika delmoment och områden, så har vi på HL Markservice valt att kraftigt satsa på att bli bäst inom:

 

Finplaneringar.

Våra killar har goda kunskaper och den erfarenhet som krävs för att kunna genomföra de mest spektakulära utav finplaneringar. Det är inte många som kan mäta sig med våra killar när det kommer till finplaneringar.
Vi utför finplaneringar året runt, sommar som vinter!

 


 

Grundläggningar.

HL Markservice är ett välorganiserat företag som främjar lass-principen, vilket i korthet innebär att inte slösa med naturens resurser när det kommer till material och maskiner. Ofta händer det att våra arbetsplatser inte ligger så långt ifrån varandra,
igenom att synkronisera de olika etapperna, kan vi på så vis effektivisera och förbättra logistiken.

 


 

VA i mark.

Vatten och Avlopp i mark är ett område som våra maskinister och killar verkligen uppskattar att göra.

Anledningen till att vi valt just dessa områden, är för att det är där vår spetskompetens ligger helt enkelt.
Nog vore det kul att även bygga järnvägar och broar, men är man bättre rustad och har mer kompetens inom andra områden så ligger det i HL Markservice intresse att arbeta inom de områden som vi behärskar bäst!