[     

Betongarbeten för kommersiella byggnader i Storstockholm

När det är dags att få betongplattan på plats till huset, höghuset eller

industrilokalen hjälper vi dig hela vägen fram till färdigställandet.

Vi planerar och förbereder betongarbetet och ordnar med material och

transporter så att utförandet kan ske effektivt och kvalitetssäkert.

Våra kunniga medarbetare ser till så att formning, armering och gjutning

sker i enlighet med Boverkets och andra myndigheters krav riktlinjer.

Vi arbetar endast med godkända material.

När du anlitar HL Markservice ska du alltid kunna känna dig trygg, våra

32 år i branschen erfarenhet garanterar god byggpraxis. Vi använder oss

av beprövade lösningar och material. Vi använder oss av digitala

projektverktyg under alla delar av processen vilket effektiviserar både

ekonomi och tid för både oss och dig som är kund. Du som kund ska känna

dig trygg när du anlitar oss!

 

Välkomna att kontakta oss via telefon eller kontaktformuläret.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]