VA i mark i Stockholm.

Vatten och Avlopp i mark är ett område som våra maskinister och killar

verkligen uppskattar att göra.

Anledningen till att vi valt just dessa områden, är för att det är där

vår spetskompetens ligger helt enkelt.

Nog vore det kul att även bygga järnvägar och broar, men är man bättre

rustad och har mer kompetens inom andra områden så ligger det i HL

Markservice intresse att arbeta inom de områden som vi behärskar bäst!

Välkommna att kontakta oss via telefon eller kontaktformuläret.