HL Markservice mer än 30 år i bygg & anläggningsbranschen!

HL Markservice funnits i mer än 30 år, sedan starten 1992 har fler än 400 entreprenader slutförts med nöjda beställare som resultat.
HL Markservice mantra har alltid varit att med en välstrukturerad organisation, se till att både beställare, medarbetare samt tredjepart blir nöjda med resultatet.

HL Markservice har alltid haft i åtanke att hitta kostnadseffektiva lösningar där andra ser problem, och efter mer än 30 år så är detta en stor drivande faktor bakom företagets utveckling.
Det är viktigt att arbeta för en hållbar utveckling; detta gäller både med beställare, medarbetar och framförallt naturen.

När man arbetat inom den här branschen i mer än 30 år, så är det viktigt att man trivs med sina medarbetare, det ska vara kul att gå till jobbet!
Med detta i bakhuvudet så känns det riktigt bra att gå till jobbet när man bygger för framtida generationer.

Detta vill vi fira igenom att tacka alla medarbetare och beställare som gjort det möjligt för oss att vara här där vi är idag!

1992 – 2024