Helhetslösningar inom markentreprenader åt kommersiella beställare i Stockholm och kranskommunerna runt Stockholm.

Vi på HL Markservice har högt ställda krav på oss själva för att leverera en slutprodukt där vi får nöjda beställare och där även slutkund upplever hög kvalitet.

Vår styrka
Ligger mycket i att på ett organiserat sätt och med god framförhållning, anpassa vår organisation efter rådande situation.

Vår erfarenhet
Med vår långa erfarenhet av byggnadsarbeten i Stockholm har vi etablerat mycket goda kontakter med professionella Entreprenörer i alla förekommande hantverkargrupper!

HL Markservice har under åren kommit att specialisera sig främst inom fyra olika kategorier inom entreprenadtjänster. Detta har vi valt själva, för att kunna bli bäst på det vi gör. Enligt oss är det bättre att hellre specialisera sig inom några få marknader, istället för att bli alltför differentiell.

Våra entreprenadtjänster som vi specialiserat oss inom är:
Grundläggningar ”kommersiella”
Finplanering
Va-arbeten i mark
Betongarbeten

Vi har många referenser och referensjobb som vi samlat på oss under våra 32 år i bygg & anläggningsbranschen se referenser samt våra jobb.  För varje enskilt projekt upprättas en utförlig projektplan, kontrollplan samt egenkontroller.​

Utbildad personal
Vi på HL Markservice har välutbildad personal som vi handplockat till varje enskild tjänst för att klara de hårda krav som våra beställare och vi ställer på oss själva.

Vi på HL Markservice genomgår en hård och intensiv utvärdering utav våra nyanställda för att försäkra oss att både kvalitet och arbetsinsatser är mycket goda, detta förutsätter också att alla våra anställda trivs med varandra och mår bra, vilket vi arbetar aktivt för!

För att kunna leverera jobb i toppklass har vi fasta rutiner avseende planering , avvikelser , dokumentation , inköp etc som samtliga arbetare i entreprenaden ska förhålla sig till.

Dokumentation
Vi har fasta rutiner för dokumentation som kan följas av beställaren. Vi har alltid kvalitet, ekonomi och tidsramar i fokus på våra jobb som håller mycket hög kvalitet.​

Alla våra anställda får fortlöpande utbildningar och är uppdaterade vad gäller nya branschkrav och regler.​

Vårt mål är att använda maskinstyrning (GPS) i så hög grad som möjligt för att effektivisera och kvalitetssäkra våra entreprenadarbeten.

Välkomna att kontakta oss via telefon eller kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

  Namn *

  Adress *

  E-post *

  Telefon *

  Bild/Fil

  Välj tjänst *

  Meddelande *

   


  HL Markservice AB
  Organisationsnummer 556461-4245.

  HL Markservice AB
  Himmelsbodavägen 17
  147 39 TUMBA
  Tel. 08-607 22 50
  Fax. 08-607 21 50

  Alla ärenden gällande kalkyl skickas till:
  cristerl@hlmarkservice.se

  Eller
  hansn@hlmarkservice.se

  Övriga ärenden skickas till:
  info@hlmarkservice..se