Personlig information:

  Förnamn:

  Efternamn:

  Personnummer:

  Telefonnummer:

  E-post adress:

  Jobb beskrivning:

  Beskriv vilket typ av jobb som du vill ha utfört:

  Hur lång är anbudstiden?

  Planerad start:

  Är du en privatperson eller ett företag?

  Har du filer du vill bifoga?

  För företag endast:

  Företagets namn:

  Har ni F-skattsedel

  Ja.Nej.

  Organisationsnummer: