Våra utmärkelser

Genom åren har HL Markservice AB erhållit diverse olika utmärkelser. Det är alltid kul att få det bekräftat att vi gör ett bra jobb, och det kan kännas tryggt att för er som beställare, även veta att vi är duktiga på det vi gör.

HL Markservice har bl.a erhållits följande utmärkelser:

Trippel-V av Valuation


H L Markservice Aktiebolag
Org.nr: 556461-4245
är ett av Sveriges högst värderade aktiebolag.

 


 

Gassel Priset 2008 

HL Markservice blev utvald till årets Gassel 2008.
För att kunna erhålla priset, så krävs minst av följande:

En Gasell har:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanserHL Markservice har från 2005 till dagsdatum högsta möjliga kreditvärdighet. Det kan vara bra för dig som beställare att veta!

 


ratinglogotyp

Aktiebolag 
Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig). Övriga kreditbetyg är AN (nystartade företag där ingen negativ information finns), B (företag med nyckeltal under branschsnittet eller som har negativ information) och C (företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och revisorsanmärkningar eller med nyckeltal långt under branschsnittet). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.